top of page
Search

Nam Van Nguyen




August 13, 1960 - May 18, 2024. Nam Van Nguyen, 63, passed away in his home in East Haven, Connecticut surrounded by his loving family. Nam was born to Nguyen Van Duoc and Tu Thi Rang in Soc Trang, Vietnam. After moving to the United States in the early 1980s, Nam worked hard as a nail technician until the mid-2000s to care for his family. He enjoyed cooking, fishing, and spending time with his family. Nam is survived by his partner Lan Tran and his daughters Sandy Nguyen and Alina Tran. 


13 tháng 8 năm 1960 - 18 tháng 5 năm 2024. Ông Nam Van Ngueyn, 63 tuổi, qua đời tại nhà riêng ở East Haven, Connecticut trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nam sinh ra là Nguyen Van Duoc  và Tu Thi Rang ở Sóc Trăng, Việt Nam. Sau khi sang Mỹ vào đầu những năm 1980, Nam chăm chỉ làm nghề nail cho đến giữa những năm 2000 để chăm sóc gia đình. Anh ấy thích nấu ăn, câu cá và dành thời gian cho gia đình. Nam được sống sót nhờ người bạn đời Lan Tran và các con gái Sandy Nguyen và Alina Tran.

54 views0 comments

Kommentarer


bottom of page